Asset 18

شاک ویو

Asset 18

شاک ویو انقلابی بزرگ در رفع اختلالات نعوظ

شاک ویو (Shock Wave) شاک ویو (Shock Wave)

دستگاه شاک ویو در حال حاضر بهترین دستگاه درمان اختلال نعوظ می‌باشد؛ اما چرا این دستگاه بهترین دستگاه درمان اختلالات نعوظ می‌باشد؟ زیرا طی یک روش غیرتهاجمی و طی چند جلسه فرد به صورت طبیعی درمان می‌شود.
از طرفی روش‌های گذشته دردناک‌ بودند اما این روش به‌گونه‌ای است که فرد روندی دردناک را طی درمان خود تجربه نمی‌کند. نکته بسیار جالب در مورد این روش این است، که توانسته است جایگزین بسیاری از عمل‌های جراحی برای درمان اختلالات نعوظ شود.
به همین دلیل امروزه این روش بسیار کارآمد و مفید می‌‌باشد و مردان زیادی از آن استقبال کرده‌‌اند.

لوکشین